Concursul claselor a IV si a VIII-a, 2015

Postat de Petrisor Adrian în Colegiu, May 25, 07:29

       Concursul local al elevilor din clasele a IV-a şi a VIII-a

                 „Gândirea creativă – gândire performantă”

               Ediţia a XIII-a 2015

 

                               Motto: Ca să-ţi cunoşti competitorii generaţiei

                              şi să faci primul pas spre performanţa şcolară

 

                                             Parteneri

       Asociaţia Profesioniştilor Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava

                               Primăria Municipiului Suceava

 Consiliul Local Suceava

       

       Proiectul Concurs al elevilor din clasele a IV-a şi a VIII-a din municipiul Suceava, intitulat „Gândirea creativă – gândire performantă”, aflat la ediţia a XIII-a, se desfăşoară sub semnul competiţiei şi performanţei şcolare. Concursul constă într-o probă scrisă cu subiecte concepute  interdisciplinar din programele naţionale actuale la matematică şi limba şi literatura română. Originalitatea tratării subiectelor va avea o pondere importantă în evaluarea lucrării scrise. Concursul nu se vrea o simulare a testării naţionale, ci o probă de perspicacitate şi ingeniozitate.

      Obţinerea performanţei prin întrebuinţarea valenţelor expresive ale limbii române şi prin aplicarea  raţionamentelor logico-matematice reprezintă un moment important din formarea continuă a elevilor. Nevoia de ficţiune şi cea de reprezentare matematică a lumii înconjurătoare se întrepătrund pentru a crea valoari autentice, în consonanţă cu viziunea modernă a elevului despre cunoaştere în genere.

 Concursul elevilor de clasele a IV-a şi a VIII-a din municipiul Suceava valorizează aceste idei, stimulând şi apreciind atât creativitatea elevilor, cât şi perspicacitatea /ingeniozitatea în rezolvarea testului interidisciplinar. Participarea activă a elevilor la astfel de competiţii are influenţe formative pozitive în dezvoltarea personalităţii lor.

În mod concret, testarea interdisciplinară îşi propune să valorifice, la nivel de competiţie locală, performanţa elevilor la disciplinele limba şi literatura română şi matematică. Un scop adiacent îl constituie pregătirea elevilor pentru obţinerea performanţei şcolare la disciplinele vizate şi în etapele imediat următoare formării lor: ciclul gimnazial pentru elevi claselor a IV-a şi ciclul liceal pentru elevii claselor a VIII-a. Succesul celor IX ediţii ale concursului certifică oportunitatea derulării acestui demers, motivat de interesul larg de care se bucură studiul celor două discipline în rândul elevilor din învăţământul primar, respectiv din cel gimnazial.

Festivitatea de premiere va avea loc marţi, 2 iunie 2015, în Aula Colegiului Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava, la ora 18, în prezenţa primarului Sucevei.

 

REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE

REZULTATE clasa a IV-a

REZULTATE clasa a VIII-a

Subiecte clasa a IV -a

Subiecte clasa a VIII -a