Proiectul Gâdește VERDE și acțonează!

Postat de Barabas Sanda în Colegiu, Apr 05, 11:54

Proiectul Asociaţiei Profesioniştilor C.N.„Ştefan cel Mare” Suceava “Gândeşte VERDE şi acţionează!” a participat la un concurs de proiecte în cadrul programului Spaţii Verzi – componenta Spaţii Verzi Urbane şi a fost selectat pentru finanţare nerambursabilă din partea Fundaţiei pentru Parteneriat şi MOL România, 

Obiectivele generale ale proiectului:

  • dezvoltarea unei culturi ecologice responsabile, pro-active şi participative în rândul elevilor – premisă a dezvoltării durabile;
  • stimularea creativităţii, a spiritului antreprenorial şi de iniţiativă de dezvoltare durabilă (componenta mediu) a elevilor;
  • sensibilizarea comunităţii şcolare extinse asupra problemelor de mediu.

Obiectivele specifice:

  • antrenarea efectivă a elevilor colegiului în activităţi de protejare a mediului;
  • realizarea unui film şi a unei publicaţii - reportaj, cu cele mai semnificative momente din desfăşurarea proiectului.

Iniţiat şi documentat de prof. Carmen Amorăriţei şi ing. Sanda Barabaş, proiectul este gândit în scopul amenajării spaţiului verde al colegiului, al formării şi asumării unui comportament responsabil al elevilor şi al comunităţii şcolare extinse faţă de problemele de ecosistem şi implicarea lor, în consecinţă, în acţiuni consecvente de protejare a mediului.

Perioada de desfăşurare a proiectului este: 1 aprilie-30 iunie 2016.