Proiect „Motivare, activizare și gândire creativă”

Postat de Gabriela Nenec în Colegiu, Jan 31, 15:27

Motivare, activizare şi gândire creativă prin strategii de învăţare alternative

ianuarie 2017

Realizat de prof. Carmen Bocăneţ


     O Călătorie în lumea verbului, mai puţin formală, mai autentică în raport cu realitatea, cu lumea în care trăim, mai imprevizibilă, realizată de elevii clasei a VI-a de la Colegiul Naţional “Stefan cel Mare” a fost prilej bun de recapitulare a formelor verbale şi a poziţiilor sintactice pe care le deţine verbul în comunicarea mediatică. Tehnica ziarului este o metodă care stimulează “concurenţa” între grupe, mai exact între echipele de “redactori” ai unui ziar de învăţare. Prin scrierea creativă a unor articole având ca temă “Rolul verbului în comunicare” s-au creat oportunităţi optime de învăţare pentru fiecare elev în parte, căci au ales să abordeze acele aspecte pe care le-au considerat interesante, fără să omită elementele componente ale machetei unui ziar/reviste. Sfera noţiunilor a inclus atât valorile formale, cât şi cele semantice şi stilistice. Această activitate a familiarizat elevii cu limbajul specific jurnalismului şi le-a oferit posibilitatea de a opera cu noţiuni cunoscute într-un registru nou, mult mai atractiv, chiar şi pentru cei care nu stăpânesc foarte bine noţiunile de limbă. Faptul că sunt solicitaţi să citească şi celelalte “ziare”, şi nu doar pe al lor, face ca acelaşi subiect să fie perceput din perspective diferite, aspectele aduse în discuţie fiind astfel înţelese mult mai bine. Elevii au învăţat să se constituie în echipe şi să se respecte unii pe alţii, dar mai ales să respecte opinia fiecăruia, încurajându-se în construirea unor dialoguri constructive şi eficiente. Au învăţat că atât textul literar, cât şi cel nonliterar sunt provocări spre alte lecturi şi că ţine de fiecare dintre noi cum, când şi cât ne putem dezvolta.  Toţi merită felicitări şi aprecieri pentru creativitatea de care au dat dovadă, pentru disponibilitatea de a se autodepăşi, pentru modalitatea de prezentare a creaţiilor.