Fizică: Proiecte încălzirea globală

Postat de în Catedra de FIZICA, Nov 17, 07:31

      Preocupări privind schimbările climatice (încălzirea globală) la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava

               La cursul Fizică și Inventică susținut de doamna profesoară Fănica Rotaru în anul școlar 2015-2016, elevii din clasele din clasele a 12-a C si a 12-a D lucrează la proiecte privind monitorizarea, analiza și implicarea în activități legate de încălzirea globală.

       Proiectele elevilor:

 •    ​ Încălzirea eficientă a Colegiului Naţional ,Ştefan cel Mare”

           Echipa: INOVATORII

               Autori:

           - Iurcu Angela Mariana

           - Lupu Georgiana

           - Pop Sebastian

           - Ungureanu Daniela-Anca

           Profesor coordonator: Fănica Rotaru

           Proiectul îşi propune eficientizarea încălzirii Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava.

          “În cadrul demersului nostru încercăm să gasim metode eficiente şi profitabile de încălzire a şcolii pentru a reduce nivelul de energie consumat, în scopul reducerii costurilor lunare la utilităţi.”

 • Transportul feroviar din România

              Echipa: SAVANȚII DE MÂINE

               Autori:

              - Dumitriu Diana

              - Pintilie Alexandru-Mihăiță

              - Radu Miruna

          Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

         “Noi am încercat să evidenţiem problemele, avantajele şi dezavantajele transportului feroviar din România. De asemenea am făcut şi o comparație între trenurile de transport călători din România şi Japonia, dar și între o călătorie cu trenul şi o călătorie cu mașina proprie sau microbuzul pe ruta Suceava-Iaşi. Totodată, ca fenomen fizic, explicăm cum funcționează o locomotivă electrică. Sperăm ca proiectul nostru să aibă un impact pozitiv asupra elevilor.”

 • Reciclarea deșeurilor

         Echipa: ILUMINATHORII

         Autori:

         - Buzincu Dan

         - Hlepco Bianca

         - Juravle Silviu

         - Zalischi Diana

         Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

         “Scopul proiectului  este de a atrage atenţia cetăţenilor din Suceava cu privire la neglijenţa şi iresponsabilitatea cu care aceştia tratează reciclarea selectivă a deşeurilor. În urma cercetărilor am venit cu idei noi şi inovative care vizează reciclarea eficientă începând chiar cu schimbarea mentalităţilor în şcolile sucevene.”

 • Managementul economisirii energiei electrice

         Echipa: A2D2

          Autori:

          - Pălimariu Diana-Nicoleta

          - Lungu Ionela-Dănuţa

          - Sandu Andreea

          - Caciur Adina

              Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

         “În lucrarea noastră ne-am propus să facem o monitorizare a consumului de energie într-un apartament, dar şi la casă. În cadrul monitorizării am luat în calcul şi aparatele electrocasnice din fiecare locuinţă. Ne-am pus următoarele întrebări: „Ce aparate electrocasnice consumă cel mai mult?” şi „Cum am putea economisi inteligent energia?” În urma studiului am ajuns la concluzia că frigiderul este cel mare consumator de energie, respectiv lada frigorifică. Am propus câteva metode eficiente de a economisi energie. Scopul lucrării noastre este de a convinge oamenii să consume cât mai puţină energie pentru că, după cum bine ştim, resursele de energie sunt epuizabile. O economisire mai eficientă a energiei ar duce la o viaţă mai bună.”

 • Defrişările masive şi schimbările climatice rezultate

         Echipa: AQUAM VITAE

         Autori:

         -  Irimie Constantin

         -  Zancu Robert

         -  Iftimescu Cosmin

         -  Polonic Lucian

         Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

        “Efectele schimbărilor climatice: Creşterea concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă, în mod special a dioxidului de carbon, a fost cauza principală a încălzirii pronunţate din ultimii 50 de ani, fiind aproximativ dublul valoarii din ultimii 100 de ani, aşa cum arată cel de al patrulea Raport de Evaluare al Comitetului Inter-guvernamental pentru Schimbările Climatice. Cele mai frecvente schimbări climatice sunt creşterea temperaturilor ceea ce duce la valuri de căldură frecvente cât şi creşterea semnificativă a nivelului oceanului planetar.

Alunecările de teren: Urmarea gravă a defrișărilor masive sunt alunecările de teren. Am definit alunecările de teren, le-am catalogat și categorisit, am făcut un studiu asupra unui sat din judeţ (satul Hreațca) unde au fost astfel de calamități naturale.

Defrişările din România: Proiectul doreşte să atragă atenţia asupra defrişărilor masive legale şi ilegale din judeţul Suceava şi nu numai, dar şi urmările şi riscurile provocate de acestea.

Cum putem opri schimbările climatice: Vinovat pentru schimbările climatice este dioxidul de carbon,cu cât acesta creşte mai mult cu atât schimbările sunt tot mai mari. Noi putem opri aceste schimbări prin înlocuirea unui bec obişnuit cu unul fluorescent compact, să mergem pe jos sau cu bicicleta, păstrând cauciucurile maşinii umflate corespunzător, prin plantarea copacilor şi oprirea dispozitivelor electrice când nu mai sunt folosite.”

 • Transportul eficient și responsabil în Suceava

         Echipa: CCET

         Autori:

             -  Franciuc Cosmina Florentina

             -  Grădinariu Tudor

             -  Lavric Constantin

             -  Ștefănescu Elisabeta

         Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

         “Într-un oraş în care traficul reprezintă o problemă majoră, echipa CCET propune măsuri de fluidizare a acestuia. Să te deplasezi cu un mijloc de transport în comun, să alegi un autoturism cu un consum redus de combustibil și să iei în calcul poluarea produsă de mașina ta înseamnă că ești responsabil și că îți pasă de resursele naturale și de societatea în care trăiești. Cultura poporului în transportul urban se vede.”

 • Casa viitorului  - Între ecologie şi tehnologie

        Echipa: PROGRESIŞTII

        Autori:

            - Andriciuc Alexandra Ionela

            - Lupaşcu Gabriel

            - Mîndrescu Genoveva

            - Zagan Darius

        Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

        “Ritmul construcţiilor de locuinţe individuale cunoaşte o creştere accentuată. Protecţia  mediului şi dezvoltarea durabilă sunt două dintre dezideratele de mare actualitate care, în mod obligatoriu, trebuie să ne preocupe. Conceptul casei ecologice poate constitui o primă ocazie pentru administraţiile teritoriale de a se înscrie în spiritul respectului pentru om şi pentru mediu, apropiindu-se cât mai mult de principiile dezvoltării durabile. Prin acest proiect, ne propunem să explicăm şi să exemplificăm ideea de casă a viitorului (prietenă cu natura), în contextul strategiei globale de tehnologizare si modernizare.”

 • Managementul deșeurilor din județul Suceava

      Echipa: ECOTECH

      Autori:

       -  Iftime Andrei,

       -  Midrigan Tudor,

       -  Nazare Mădălina

       -  Pînzar Andreea

           Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

          “Proiectul îşi propune reducerea cantității de deșeuri prin reutilizarea lor.”

 • Dezvoltarea transportului în comun în județul Suceava

Echipa: SALAMANDRELOR

  Autori:

-  Beraru Robert

-  Iacob Andrei

-  Ignătescu Ștefan

-  Pascal Alexandru

        Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

“Proiectul va avea ca rezultate îmbunătățirea mediului stradal şi a infrastructurii publice, fluidizarea traficului, creşterea siguranței în transport, reducerea poluării aerului, reducerea consumului de carburanți auto. Conform analizei SWOT a Regiunii Nord–Est, rezultă slaba dezvoltare a transporturilor şi comunicațiilor datorate amplasării periferice a regiunii.”

 • Energia solară
 
   

         Echipa:  ZEII SOARELUI

         Autori:

 - Alban Iulian

 - Bercea Dorian Nicolae

 - Curcan George Cătălin

 - David Daniela

         Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

         “În proiectul nostru ne propunem să aducem în atenţie panourile solare şi să răspundem la întrebările: ce sunt panourile solare? de ce panouri solare? sunt eficiente? sunt costisitoare? iarna ce facem cu panourile solare? În viitor cărbunele, gazul şi petrolul se vor termina şi atunci omenirea va trebui să găsească o altă sursă de enerie. Noi propunem energia solară deoarece: nu este poluantă, este gratuită şi regenerabilă.”

 • Norme de poluare

         Echipa: M.A.S.S.

         Autori:

-  Corduș  Sonia   

-  Frențescu  Adela           

-  Scripcariu  Sabina

-  Zaharescu  Marian

        Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

“Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În Europa, emisiile multor poluanți atmosferici au scăzut substanțial în ultimele decenii, determinând o îmbunătățire a calității aerului în regiune. Concentrațiile poluanților atmosferici continuă să fie foarte mari, iar problemele legate de calitatea aerului persistă. O proporție semnificativă a populației Europei locuiește în zone unde apar depășiri ale standardelor de calitate a aerului: poluarea cu ozon, dioxid de azot și pulberi în suspensie (PM) induce riscuri grave pentru sănătate. Reducerea poluării atmosferice rămâne așadar importantă.”

 • Poluarea Fonică

Echipa: ÎNALȚII DECIBELI

Autori:

-  Mindrescu Ramona

-  Oniga Alexandra

-  Danaila Ruxandra

-  Dutca Alex

-  Spiridon Tudor

Profesor coordonator:  Fănica Rotaru

        “Poluarea fonică, fie ea prezentă în marile oraşe, pe aeroport, gară, sala de concert, până la muzica din căşti, reprezintă o reală problemă. În acest proiect am identificat o serie de măsuri preventive pentru ca fiecare dintre noi să se poată proteja împotriva acestei forme de poluare, din ce în ce mai prezentă.”