• +40 0230 551 342
    cn_stefan@yahoo.com
  • Nu am putut gasi nimic. Incercati sa cautati dupa cuvinte cheie sau categorii.

Meniu

Proiecte europene

PROIECT ERASMUS+

   

       Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Suceava beneficiază de un proiect de mobilitate prin Programul ERASMUS+ intitulat “Formarea profesorilor pentru școala viitorului de tip digital”, finanțat de Uniunea Europeană.

   Nr. proiect: 2022-1-RO01-KA122-SCH-000073682

 

    Scopul proiectului: de a crea un climat stimulativ de   învățare  la  nivelul  colegiului, prin activitățile derulate după efectuarea mobilităților, generând performanță și facilitând formarea complexă a absolvenților, cu scopul integrării lor eficiente în societate. Proiectul va conduce la îmbunătățirea competențelor digitale și de comunicare ale cadrelor didactice, la modernizarea procesului de învățământ prin orientarea lui spre formare de competențe și atitudini la elevi, utilizând strategii activ - participative și la creșterea dimensiunii europene a educației în colegiu.

 

     Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de integrare a noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ.
  • Dezvoltarea abilităților socio - emoționale ale elevilor, prin implicarea în propria învățare.
  • Dezvoltarea dimensiunii europene a procesului instructiv educativ în vederea îmbunătățirii calității învățării.

     

     Rezultate:

  • Un set de resurse didactice digitale pentru toate ariile curriculare pe platforma educațională Microsoft Teams cu acces liber pentru toți elevii și profesorii colegiului;
  • Inițierea de proiecte eTwinning pentru a promova învăţărea prin metode mai eficiente, legate de experimente practice;
  • Realizarea de parteneriate cu organizații nonguvernamentale în vederea implementării de proiecte ce promovează valorile europene.

      

    Data începerii proiectului 1 septembrie 2022, data încheierii proiectului 1 martie 2024.

 

Link site: https://stefancelmaresverasmus.wordpress.com