Sesiune de comunicări, „Nichita Stănescu”

Postat de Hatmanu Mihaela în Colegiu, Feb 27, 21:50

Sesiunea  judeţeană  de comunicări ştiinţifice „Nichita Stănescu”, Ediţia a II-a 2012

Regulament de desfășurare

Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” din Suceava organizează

SESIUNEA JUDEȚEANĂ DE COMUNICARI ȘTIINȚIFICE “NICHITA STĂNESCU”

Concurs înscris în Calendarul concursurilor şcolare regionale 2011-2012  (cf. adresa ISJ SV)

Parteneri ▼

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

 

ARGUMENT ▼

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Nichita Stănescu”, pentru elevii şi profesorii din judeţul Suceava, ediţia a II-a, se desfăşoară sub semnul performanţei şcolare. Sesiunea de comunicări îşi propune cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii viziunii artistice şi a limbajului poetic modern, dezvoltarea abilităţilor de analiză şi interpretare a textului literar stănescian, la elevii de liceu, şi schimbul de informaţie în abordarea textului liric al lui Nichita Stănescu, în ceea ce priveşte secţiunea profesori. Sesiunea de comunicări va avea două secţiuni destinate elevilor şi una pentru profesori. Secţiunile la care pot participa elevii sunt organizate tematic: I. Nichita Stănescu – poet al adolescenţei şi II. Lirica lui Nichita Stănescu în contextul neomodernismului. Sesiunea urmăreşte să le stimuleze elevilor interesul nu doar pentru lectură, ci şi pentru cunoaşterea contextului literar în care s‑a afirmat Nichita Stănescu, prin raportare la alţi poeţi ai epocii şi la alte creaţii lirice din cotemporaneitatea lui. Se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de interpretare, a gustului estetic şi a spriritului critic la elevi, prin analiza pertinentă a discursului şi expresiei artistice specifice neomodernismului şi, în speţă, lui Nichita Stănescu. Va prima, în cazul elevilor,  deprinderea de a lucra cu cartea (prin lectura critică a textelor, prin alegerea temei comunicării, întocmirea unei  bibliografii minimale şi  a unui plan de lucru, prin stăpânirea unor tehnici de documentare etc.) şi de a susţine argumentat şi persuasiv un punct de vedere, în faţa unui public avizat. Nevoia de poezie / de lirism e reală într‑o lume demitiza(n)tă, iar universul liric stănescian satisface pe deplin acest aspect, cu atât mai mult cu cât Nichita Stănescu răspunde aşteptărilor spiritului modern, abstractizând realul şi antrenând lectorul avizat într‑un fascinant joc ideatic şi de limbaj.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Nichita Stănescu” destinată elevilor şi profesorilor din judeţul Suceava îşi propune să valorizeze aceste idei, stimulând şi apreciind atât spiritul analitic al elevilor, cât şi intuiţia lor critică, puterea lor de a interpreta pertinent textul poetic. Participarea activă a elevilor la astfel de activităţi cultural‑literare are influenţe formative pozitive în dezvoltarea personalităţii lor.

Un scop adiacent îl constituie pregătirea elevilor pentru obţinerea performanţei şcolare la disciplina Limba şi literatura română şi dezvoltarea competenţei lingvistice. Succesul ediţiei anterioare a Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Nichita Stănescu” certifică oportunitatea derulării acestui demers, motivat de interesul larg de care se bucură în rândul elevilor şi profesorilor de limba română.

CONDIŢII DE PARTICIPARE▼

Sesiunea de comunicări ştiinţifice se adresează tuturor liceenilor (clasele IX-XII) din judeţul Suceava, dar şi profesorilor de Limba şi literatura română

DESFĂŞURAREA SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ▼

Sesiunea de comunicări ştiinţifice destinată elevilor se desfăţoară pe două secţiuni, organizate tematic: I. Nichita Stănescu – poet al adolescenţei  şi II. Lirica lui Nichita Stănescu în contextul neomodernismului. La ambele secţiuni, participanţii vor trimite  o lucrare de maxim 3 pagini, cu prinzând interpretarea originală a textului poetic stănescian. Lucrările semnate se vor trimite on-line, ca document ataşat (obligatoriu caractere româneşti; format .doc: Times New Roman 12, Normal Justifie, la un rând). Adresa electronică (e-mail) a sesiunii este următoarea: murariu_i@yahoo.com sau carmenboc@yahoo.com. Participanţii la sesiune vor trimite, în aceleaşi condiţii, Fişa de înscriere, completată cu datele solicitate.

            Liceenii care doresc să participe îşi vor înscrie lucrarea la una dintre secţiunile tematice ale sesiunii. Indiferent de secţiunea la care participă, lucrările vor fi trimise în perioada 1 martie 2012 – 25 martie 2012. Materialele trimise după data de 25 martie 2012 nu vor mai putea intra în sesiunea de jurizare.

ETAPA FINALĂ

Desfăşurarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Nichita Stănescu” pentru elevi şi profesori se va face în săli special amenajate din incinta Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava. Sesiunea se desfăşoară în data de 31 martie 2012, în intervalul orar 9.00 – 13.00. Durata susţinerii lucrării este de 10 minute.

PREMIILE SESIUNII

În data de 31 martie 2012, ora 14.00,  va avea loc în aula „Simion Florea Marian” a colegiului festivitatea de premiere a elevilor participanţi la concurs, ţinând seama de jurizarea pe secţiuni. Toti elevii participanţi vor primi diplome de participare, iar cei care se remarcă prin calitatea intervenţiilor lor vor primi şi premii constând în bani şi materiale didactice. Se vor acorda câte trei premii şi patru menţiuni pentru fiecare dintre cele două secţiuni. Profesorii coordonatori vor primi adeverinţă de participare. Cele mai valoroase lucrări vor fi incluse într-un volum consacrat sesiunii.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE ▼

Aplicantul: Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava

Adresa completă: str. Vasile Alecsandri nr. 3, 720001, Nr. de telefon/fax: +40 230 551 342 / 551 343

Site şi adresă poştă electronic: www.cnstefancelmare.ro; cn_stefan@yahoo.com;

Persoane de contact: prof. Iulia Murariu; prof. Carmen Bocăneţ,

e-mail: murariu_i@yahoo.com, tel. 0740.653.663; carmenboc@yahoo.com, tel. 0720.366.515

Anexe ▼

Anexa 1: Criterii de evaluare a lucrărilor

Anexa 2: Regulament de participare 

Anexa 3: Fisa de inscriere