Concurs Gândirea creativă, 2012

Postat de Hatmanu Mihaela în Colegiu, Mar 04, 20:10

Concursul local al elevilor din clasele a IV-a şi a VIII-a

„Gândirea creativă–gândire performantă”, Ediţia a X-a 2012

Motto: Ca să-ţi cunoşti competitorii generaţiei

 şi să faci primul pas spre performanţa şcolară

REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează

Concursul local al elevilor de clasele a IV-a şi a VIII-a

„Gândirea creativă – gândire performantă”

Concursul este înscris în Calendarul concursurilor şcolare 2011-2012  

(cf. Adresa ISJ Suceava nr.   din )

Parteneri ▼

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

Primăria Municipiului Suceava

Mass-Media locală (Plus TV, Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava)

ARGUMENT▼

Proiectul Concurs al elevilor din clasele a IV-a şi a VIII-a din municipiul Suceava, intitulat „Gândirea creativă – gândire performantă”, aflat la ediţia a X-a, se desfăşoară sub semnul competiţiei şi performanţei şcolare. Concursul constă într-o probă scrisă cu subiecte concepute  interdisciplinar din programele naţionale actuale la matematică şi limba şi literatura română. Originalitatea tratării subiectelor va avea o pondere importantă în evaluarea lucrării scrise. Concursul nu se vrea o simulare a testării naţionale, ci o probă de perspicacitate şi ingeniozitate.

Obţinerea performanţei prin întrebuinţarea valenţelor expresive ale limbii române şi prin aplicarea  raţionamentelor logico-matematice reprezintă un moment important din formarea continuă a elevilor. Nevoia de ficţiune şi cea de reprezentare matematică a lumii înconjurătoare se întrepătrund pentru a crea valoari autentice, în consonanţă cu viziunea modernă a elevului despre cunoaştere în genere.

Proiectul Concurs al elevilor de clasele a IV-a şi a VIII-a din municipiul Suceava valorizează aceste idei, stimulând şi apreciind atât creativitatea elevilor, cât şi perspicacitatea /ingeniozitatea în rezolvarea testului interidisciplinar. Participarea activă a elevilor la astfel de competiţii are influenţe formative pozitive în dezvoltarea personalităţii lor.

În mod concret, testarea interdisciplinară îşi propune să valorifice, la nivel de competiţie locală, performanţa elevilor la disciplinele limba şi literatura română şi matematică. Un scop adiacent îl constituie pregătirea elevilor pentru obţinerea performanţei şcolare la disciplinele vizate şi în etapele imediat următoare formării lor: ciclul gimnazial pentru elevi claselor a IV-a şi ciclul liceal pentru elevii claselor a VIII-a. Succesul celor IX ediţii ale concursului certifică oportunitatea derulării acestui demers, motivat de interesul larg de care se bucură studiul celor două discipline în rândul elevilor din învăţământul primar, respectiv din cel gimnazial.

OBIECTIVUL GENERAL /SCOPUL▼

Stimularea creativităţii şi perspicacităţii elevilor în domenii precum matematica şi limba şi literatura română prin utilizarea unui fond cognitiv legat de problematica celor două discipline

OBIECTIVELE SPECIFICE▼

 • un obiectiv de evaluare: Stimularea creativităţii şi perspicacităţii elevilor din ciclul primar şi din cel gimnazial
 • un obiectiv practic: Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea interdisciplinară a domeniilor matematică şi limba şi literatura română
 • un obiectiv calitativ: Dezvoltarea încrederii elevilor în forţele lor proprii

CONDIŢII DE PARTICIPARE▼

Concursul se adresează tuturor elevilor de clasele a IV-a şi a VIII-a din municipiul Suceava

ETAPELE ŞI ACŢIUNILE CONCURSULUI▼

 • Înscrierea elevilor se face on-line, dar şi la secretariatul colegiului în perioada 2 mai 2012- 24 mai 2012 prin completarea formularului postat pe site-ul şcolii şi pe internet la adresa http://www.cnstefancelmare.ro, secţiunea Înscrieri
 • Se vor juriza lucrările elevilor pe baza criteriilor de evaluare (anexa 1)
 • Se vor acorda premii în bani, dar şi în materiale didactice, după cum urmează: câte trei premii în bani pentru fiecare nivel de studiu/clasă (total 6 premii), câte 4 menţiuni pentru fiecare nivel de studiu /clasă (total 8 menţiuni)
 • Festivitatea de premiere are loc la data de 1 iunie 2012, începând cu orele 18, în aula “Simion Florea Marian” a colegiului şi e realizată de primarul Sucevei, în prezenţa elevilor şi profesorilor colegiului
 • La data de 1 iunie 2012, se derulează activitatea numită Ziua Porţilor Deschise a Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” din Suceava, în cadrul căreia se vizitează instituţia şi se poate intra în contact direct şi deschis cu elevii şi profesorii colegiului

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR▼

Etapele derulării concursului sunt:

 • 2 mai 2012 – 14 mai 2012

Lansarea concursului pe site-ul şcolii http://www.cnstefancelmare.ro şi în presa locală, în ziarele Monitorul de Suceava şi Obiectiv de Suceava, ca şi transmiterea invitaţiilor pe e-mailurile unităţilor şcolare din municipiul Suceava.

 • 14 mai 2012 – 24 mai 2012

Înscrierea la secretariatul colegiului sau on-line (pe site-ul şcolii http://www.cnstefancelmare.ro)

 • 26/27 mai 2012

Desfăşurarea concursului la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava

 • 28 mai – 1 iunie 2012

Jurizarea lucrărilor scrise pe baza baremelor de evaluare şi corectare afişate pe site-ul şcolii, dar şi la avizier. Nu se admit contestaţii

 • 1 iunie 2012

Acordarea de premii  şi diplome elevilor participanţi în aula „Simion Florea Marian” a colegiului

 •  1 iunie – 3 iunie 2012

Ziua Porţilor Deschise la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, activitate de vizitare a incintei monument a liceului şi de interrelaţionare cu elevii şi profesorii acestuia

Concursul constă într-o probă scrisă cu subiecte concepute interdisciplinar pe baza conţinuturilor din programele şcolare actuale la disciplinele matematică şi limba şi literatura română. Se evaluează gradul de originalitate şi creativitate în redactarea lucrării scrise, ca şi logica şi corelaţiile între noţiunile învăţate la cele două discipline.  

Responsabili de proiect: prof. Dan Popescu, prof. Carmen Bocăneţ.

Modalităţi de evaluare: Lucrările scrise ale elevilor vor fi evaluate de următorii membrii ai juriului:

 • disciplina matematică: prof. Cristian Amorăriţei; prof. Dan Popescu;
 •  disciplina limba şi literatura română: prof. Carmen Bocăneţ; prof. Iulia Murariu.

Evaluarea la disciplinele menţionate este una de tip sumativ. Criteriile de evaluare a lucrărilor sunt prezentate în anexa 1.:

ANEXE▼

Anexa 1 : Criterii de evaluare

Anexa 2: Regulament de participare

Anexa 3: Fișa de înscriere

DATE DE CONTACT▼

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava

Adresa completă: str. Vasile Alecsandri nr. 3, 720001, Nr. de telefon/fax: +40 230 551 342 / 551 343

Site şi adresă poştă electronic: www.cnstefancelmare.ro; cn_stefan@yahoo.com;

Persoane de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact):

                            Prof. Dan Popescu, director,   e-mail: dan2popescu@yahoo.com

                            Prof. Carmen Bocăneţ              e-mail:  carmenboc@yahoo.com