Personalul didactic și nedidactic 2020-2021

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic în anul şcolar 2020-2021

DIRECTORI

prof. Popescu Dan, matematică, gr. I, director, profesor mentor, profesor metodist - matematică, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Hacman Gabriel, socio-umane, gr. I, director adjunct, profesor mentor, profesor metodist - socio-umane, membru al Corpului național de experți în management educațional, formator național

Consilier pentru proiecte şi programe educative

prof. Bocăneţ Carmen, limba română, doctor în filologie, diriginte clasa a V-a, profesor metodist - limba şi literatura română, membru al Corpului național de experți în management educațional

LIMBA ROMÂNĂ

prof. Murariu Iulia, limba română, doctor în filologie, diriginte clasa a IX-a A, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică

prof. Sofroni Simona-Maria, limba româna, gr. II

prof. Prodan Ramona-Liliana, limba română, gr. II, CCC

prof. Șandru Ionela-Andreea, limba română, gr. II, diriginte clasa a X-a E

prof. Oniga Domnica, limba română, gr. I

prof. Ciubotaru Irina, limba română, doctor în filologie, diriginte clasa a X-a B

MATEMATICĂ

prof. Amorăriţei Cristian, matematică, gr. I, diriginte clasa a X-a A, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică, profesor metodist - matematică, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Scutaru Constantin, matematică, gr. I, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Monacu Vasile, matematică, gr. I, diriginte clasa a XII-a C, profesor mentor, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Cimpoeşu Marinela-Cristina, matematică, gr. I, inspector școlar de specialitate, profesor mentor, membru al Corpului național de experți în management educațional, formator național 

prof. Moroşan Mara, matematică, gr. I, diriginte clasa a XI-a C, profesor metodist - matematică

prof. Marchitan Marius, matematică, doctor în matematică

prof. Alexa Raluca Crisantha, matematică, gr. I, diriginte clasa a VI-a A

LIMBA MODERNĂ 1 - ENGLEZĂ

prof. Bucaciuc-Mracica Elisabeta, limba engleză, gr. I, diriginte clasa a VIII-a A, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică

prof. Savin Giosan Mariana, limba engleză, gr. I, diriginte clasa a XII-a F, profesor metodist - limba engleză

prof. Grapini Sabina Lucia, limba engleză, gr. II

prof. Crețu Alina, limba engleză, gr. I, diriginte clasa a IX-a B, profesor metodist  - limba engleză

prof. Popovici Doru Octavian, limba engleză, gr. I

prof. Mărginean Daria, limba engleză, doctor în filologie

LIMBA MODERNĂ 2 GERMANĂ, FRANCEZĂ, SPANIOLĂ

prof. Grigoreanu Sofia, limba germană, gr. II, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică

prof. Juravle Lucescu Alina, limba germană-limba engleză, gr.II, CCC, profesor metodist - limba germană 

prof. Maftei Camelia Maria, limba germană, gr. I

prof. Greciuc Teodora, limba germană, gr.II 

prof. Ştefanache Roxana-Valeria, limba franceză, gr. I, diriginte clasa a XII-a E

prof. Perju Anda, limba spaniolă-limba engleză, gr. II

FIZICĂ

prof. Amorăriţei Carmen Elena, fizică, gr. I, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică, diriginte clasa a XI-a D, profesor metodist - fizică, membru al Corpului național de experți în management educațional, formator național

prof. Lungu Lucian, fizică, gr. I

prof. Tănase Sorin Iulian, doctor în fizică, gr. I, profesor metodist – managementul resursei umane, formator, membru al Corpului național de experți în management educațional, 

prof. Golda Sorin, fizică, gr. I

prof. Costan Costică, fizică, gr. I

CHIMIE

prof. Mihai Brînduşa, chimie, gr. I, diriginte clasa a IX-a E, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică

prof. Cojocariu Florin Ioan, chimie-fizică, gr. I, diriginte clasa a IX-a C

prof. Ciobîcă Carmen Gina, chimie, doctor în chimie

BIOLOGIE

prof. Constantineanu Carmen, biologie, gr. I, diriginte clasa a XII-a A, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Scutaru Gabriela, biologie, gr. I, diriginte clasa a IX-a D, profesor metodist - , profesor mentor, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Alexandriuc Camelia Suzana, biologie, gr. I, diriginte clasa a XI-a E

INFORMATICĂ şi T.I.C.

prof. Petrişor Adrian, informatică, gr. I, diriginte clasa a XII-a B, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist - informatică, formator național

prof. Marcu Ovidiu-Marian, informatică, gr. I

prof. Costineanu Veronica-Raluca, informatică, gr. I, diriginte clasa a XI-a B, profesor metodist - informatică

prof. Hatmanu Cristina-Mihaela, informatică, gr. I, diriginte clasa a X-a C

prof. Marcu Daniela, informatică, gr. I, 

Nenec Gabriela, informatician, definitiv

Mihai  Dan, informatician

ISTORIE şi GEOGRAFIE

prof. Petrişor Didina, istorie, gr. I, profesor metodist - istorie şi cultură civică, diriginte clasa a X-a F, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică

prof. Dranca Bogdan-Mihai, istorie, gr. I, profesor metodist - istorie, diriginte clasa a XI-a A

prof. Dominte Corina, istorie, debutant

prof. Epure Loredana, geografie, gr. I, diriginte clasa a VII-a A

prof. Bumbu Nicoleta, definitiv, gr. I

prof. Petcu Aurelia, geografie, gr. I

ŞTIINTE SOCIO-UMANE

prof. Harja Irina-Geanina, socio-umane, definitiv, diriginte clasa a IX-a F, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică

prof. Dascălu Delia, socio-umane, gradul I, psiholog, diriginte clasa a XI-a F, profesor metodist - psihologie

prof. Rusu Daniel, socio-umane, gradul I

prof. Fîntînaru Elena Doina, socio-umane, debutant

EDUCAŢIE FIZICĂ, ARTISTICĂ ŞI PLASTICĂ

prof. Cojocaru Adrian, educație fizică, gr. I, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică

prof. Cojocaru Adriana-Gabriela, educaţie fizică, gr. I, profesor metodist - educaţie fizică, diriginte clasa a X-a D

prof. Frîncu Mihai Adrian, educaţie plastică, definitiv

prof. Știrbu Maria, educaţie plastică, gr. II

EDUCAŢIE MUZICALĂ ŞI RELIGIE

prof. pr. Tablan Popescu Lucian-Ionuţ, educaţie muzicală, gr. II, şef de catedră/ coordonator de comisie metodică

prof. pr. Hostiuc Gheorghe Florin, religie, gr. I, doctor în domeniul istorie, metodist - religie, membru al Corpului național de experți în management educațional, diriginte clasa a XII-a D

prof. pr. Hostiuc Gheorghe, religie, gr. I

Personal Didactic-Auxiliar:

Boişteanu Ramona - Camelia, secretar șef I

Horduna Ana-Maria, secretar I

Dominte Corina, bibliotecar I

Nenec Gabriela, informatician IA

Dan Mihaiță-Aurelian, informatician IA

Irimescu Liliana, laborant I

Barabaș Sanda, laborant IA

Contabilitate-financiar:

Păstru Anca - Simona, contabil șef, administrator financiar I

Senegeac Aurora, administrator financiar I

Choleva Constantin, administrator patrimoniu I

Personal Administrativ:

Zaharioae Maricica, îngrijitor I

Lazăr Mihaela-Maria, îngrijitor I

Hreniuc Victoria, îngrijitor I

Besiadescthi Gabriela Cristina, îngrijitor I

Ciubotaru Lenuța, îngrijitor I

Cibereac Liliana-Mihaela, îngrijitor I

Spatariuc Vasile Ovidiu, muncitor întreținere I

Malancă Victor, muncitor întreținere I