Personalul didactic și nedidactic 2018-2019

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic în anul şcolar 2018-2019

DIRECTORI

prof. Popescu Dan, matematică, gr. I, director, profesor mentor, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Hacman Gabriel, socio-umane, gr. I, director adjunct, profesor mentor, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional, formator național

Consilier pentru proiecte şi programe educative

prof. Bocăneţ Carmen, limba română, doctor în filologie, diriginte clasa a XII-a D, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

LIMBA ROMÂNĂ

prof. Murariu Iulia, limba română, doctor în filologie, diriginte clasa a XII-a B, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. Sofroni Simona-Maria, limba româna, gr. II, formator județean, profesor metodist

prof. Prodan Ramona-Liliana, limba română, gr. II, CCC

prof. Șandru Ionela-Andreea, limba română, gr. II, diriginte clasa a IX-a E

prof. Oniga Domnica, limba română, gr. I

prof. Ciubotaru Irina, limba română, doctor în filologie, diriginte clasa a IX-a B

MATEMATICĂ

prof. Scutaru Constantin, matematică, gr. I, diriginte clasa a XII-a A, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Monacu Vasile, matematică, gr. I, diriginte clasa a XI-a C, profesor metodist, profesor mentor, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Cimpoeşu Marinela-Cristina, matematică, gr. I, inspector școlar de specialitate, profesor metodist, profesor mentor, membru al Corpului național de experți în management educațional, formator național 

prof. Moroşan Mara, matematică, gr. I, diriginte clasa a X-a C

prof. Amorăriţei Cristian, matematică, gr. I, diriginte clasa a IX-a A, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Marchitan Marius, matematică, doctor în matematică

prof. Alexa Raluca Crisantha, matematică, gr. I, diriginte clasa a V-a A

LIMBA MODERNĂ 1 - ENGLEZĂ

prof. Bucaciuc-Mracica Elisabeta, limba engleză, gr. I, diriginte clasa a VII-a A, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist

prof. Garbaşevschi Vasile, limba engleză-limba franceză, gr. I

prof. Popovici Doru Octavian, limba engleză, gr. I

prof. Savin Giosan Mariana, limba engleză, gr. I, profesor metodist, diriginte clasa a XI-a F

prof. Grapini Sabina Lucia, limba engleză, definitivat, diriginte clasa a XII-a F

prof. Crețu Alina, limba engleză, gr. I, diriginte clasa a VIII-a A

LIMBA MODERNĂ 2 GERMANĂ, FRANCEZĂ, SPANIOLĂ

prof. Grigoreanu Sofia, limba germană, gr. II, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist

prof. Maftei Camelia Maria, limba germană-limba engleză, gr.II

prof. Juravle Lucescu Alina, limba germană-limba engleză, gr.II, CCC

prof. Gusbeth Iuliu, limba germană, gr.I 

prof. Ştefanache Roxana-Valeria, limba franceză, gr. I, diriginte clasa a XI-a E

prof. Perju Anda, limba spaniolă-limba engleză, gr. II

FIZICĂ

prof. Amorăriţei Carmen Elena, fizică, gr. I, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, diriginte clasa a X-a D, membru al Corpului național de experți în management educațional, formator național

prof. Golda Sorin, fizică, gr. I, profesor metodist

prof. Lungu Lucian, fizică, gr. I, profesor metodist

prof. Costan Costică, fizică, gr. I

CHIMIE

prof. Mihai Brînduşa, chimie, gr. I, diriginte clasa a XII-a E, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist

prof. Cojocariu Florin Ioan, chimie-fizică, gr. I, diriginte clasa a XII-a C

prof. Ciobîcă Carmen Gina, chimie, doctor în filologie, inspector şcolar, profesor metodist

BIOLOGIE

prof. Constantineanu Carmen, biologie, gr. I, diriginte clasa a XI-a A, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Scutaru Gabriela, biologie, gr. I, inspector şcolar general adjunct, profesor mentor, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Alexandriuc Camelia Suzana, biologie, gr. I, diriginte clasa a X-a E

prof. Maslovschi Claudia Magdalena, biologie, gr. I

INFORMATICĂ şi T.I.C.

prof. Vlad Giorgie-Daniel, informatică, gr. I, inspector şcolar de specialitate, profesor metodist, profesor mentor, membru al Corpului național de experți în management educațional

prof. Petrişor Adrian, informatică, gr. I, diriginte clasa a XI-a B, şef de catedră / coordonator de comisie metodică, profesor metodist, profesor mentor, formator național

prof. Marcu Ovidiu-Marian, informatică, gr. I

prof. Costineanu Veronica-Raluca, informatică, gr. I, diriginte clasa a X-a B, profesor metodist

prof. Hatmanu Cristina-Mihaela, informatică, gr. I, diriginte clasa a IX-a C

ISTORIE şi GEOGRAFIE

prof. Petrişor Didina, istorie, gr. I, profesor metodist, diriginte clasa a IX-a F, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. Dranca Bogdan-Mihai, istorie, gr. I, profesor metodist, diriginte clasa a X-a A

prof. Constantineanu Gabriel, geografie, gr. I

prof. Epure Loredana, geografie, gr. I, diriginte clasa a VI-a A

prof. Petcu Aurelia, geografie, gr. I

prof. Dominte Corina, istorie, debutant

ŞTIINTE SOCIO-UMANE

prof. Harja Irina-Geanina, socio-umane, definitivat, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. Dascălu Delia, socio-umane, gradul I, psiholog, diriginte clasa a X-a F

prof. Rusu Daniel, socio-umane, gradul I

prof. Fîntînaru Elena Doina, socio-umane, debutant

EDUCAŢIE FIZICĂ, ARTISTICĂ ŞI PLASTICĂ

prof. Cojocaru Adrian, educație fizică, gr. I, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. Cojocaru Adriana-Gabriela, educaţie fizică, gr. I, profesor metodist, diriginte clasa a IX-a D

prof. Știrbu Maria, educaţie plastică, gr. II

EDUCAŢIE MUZICALĂ ŞI RELIGIE

prof. pr. Tablan Popescu Lucian-Ionuţ, educaţie muzicală, gr. II, şef de catedră / coordonator de comisie metodică

prof. pr. Hostiuc Gheorghe Florin, religie, gr. I, doctor în domeniul istorie, profesor metodist, membru al Corpului național de experți în management educațional, diriginte clasa a XI-a D

Personal Didactic-Auxiliar:

Boişteanu Ramona - Camelia, secretar șef I

Horduna Ana-Maria, secretar I, CCC

Dominte Corina, bibliotecar I

Nenec Gabriela, informatician IA

Dan Mihaiță-Aurelian, informatician IA

Irimescu Liliana, laborant I

Barabaș Sanda, laborant IA

Contabilitate-financiar:

Păstru Anca - Simona, contabil șef, administrator financiar I

Senegeac Aurora, administrator financiar I

Choleva Constantin, administrator patrimoniu I

Personal Administrativ:

Zaharioae Maricica, îngrijitor I

Lazăr Mihaela-Maria, îngrijitor I

Hreniuc Victoria, îngrijitor I

Besiadescthi Gabriela Cristina, îngrijitor I

Ciubotaru Lenuța, îngrijitor I

Cibereac Liliana-Mihaela, îngrijitor I

Spatariuc Vasile Ovidiu, muncitor întreținere I

Malancă Victor, muncitor întreținere I