Chestionare

Chestionare / Chestionar de satisfactie pentru elevi

Pentru imbunatatirea calitatii procesului instructiv-educativ Comisia de Asigurare a Calitatii din colegiu, va solicitam parerile si sunteti invitati sa vi le exprimati.

Începe Chestionar
1. Dintre aspectele enumerate mai jos, alege unul care consideri că este un aspect pozitiv refiritor la activitatea curentă din școală.
 • Cadre didactice bine pregătite metodic
 • Cadre didactice bine pregătite științific
 • Utilizarea de metode didactice noi și variate.
 • Nu există discriminări de nici un tip
 • Este aplicată egalitatea șanselor
 • Implicarea elevilor în evaluarea școlară
 • Personal auxiliar amabil și prompt
 • Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învățământ
 • Laboratoare foarte bine dotate
 • Sală de sport modernă
 • Săli de clasă dotate cu mobilier modular și nou
 • Condiții optime de desfașurare a lecțiilor
 • Existența unor activității extrașcolare de ocuparea timpului liber
 • Altă opţiune
(statistici)

2. Cum te poți informa asupra activității școlare și extrașcolare ?
 • profesorii clasei
 • avizier
 • profesorul diriginte
 • secretariat
 • consiliul elevilor
 • Altă opţiune
(statistici)

3. Ce consideri că apreciază profesorii tăi, în evaluarea elevilor ?
 • inițiativa
 • acuratețea informației
 • creativitatea
 • abilitățile de comunicare
 • logica
 • învățarea reproductivă
 • Altă opţiune
(statistici)

4. Care crezi că este cauza conflictului elev - profesor ?
 • etichetarea
 • antipatia față de obiect
 • antipatia față de profesor
 • modul de comunicare al profesorului
 • indisciplina
 • Altă opţiune
(statistici)

5. Cum sunt rezolvate aceste conflicte ?
 • elevul este pedepsit (sancționat)
 • prin comunicare profesor - elev
 • prezentarea situației în consiliul profesorilor clasei
 • chemarea părinților la școală
 • Altă opţiune
(statistici)

6. Ce apreciezi în primul rând la școala ta ?
 • activitatea de predare - învățare
 • relațiile cu profesorii
 • relațiile cu elevii
 • pregătirea pentru viață
 • pregătirea necesară admiterii la facultăți bune
 • Altă opţiune
(statistici)

7. Ce te nemulțumește în primul rând la școala ta ?
 • participarea ta la luarea deciziilor
 • clitatea predării
 • baza materială a școlii
 • regulamentul de ordine interioară
 • Altă opţiune
(statistici)