• +40 0230 551 342
    cn_stefan@yahoo.com
  • Nu am putut gasi nimic. Incercati sa cautati dupa cuvinte cheie sau categorii.

Meniu

Proiecte Europene

Connecting Classrooms (2010-2011, 2011-2012)

Connecting Classrooms este un proiect global al British Council, care stabilește legături strânse de parteneriat între grupuri de școli din Marea Britanie și din mai mult de alte 60 de țări din întreaga lume. Prin aceste parteneriate programul promovează înțelegerea și încrederea între tineri din diferite societăți și crează o lume mai sigură și mai coerentă pentru viitor.

Connecting Classrooms se desfășoară în 20 de țări din Europa iar în Romania este derulat în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Actual, proiectul implică 10 școli generale și licee din județele Arad și Suceava, care lucrează în colaborare cu 30 de școli și licee din Franța, Marea Britanie (Tara Galilor) și Ungaria. Tema proiectului este: Valori olimpice - Performanta de excelenta pentru toti - sport si arta creativa ca mediu de expresie a incluziunii sociale. Școlile participante la program folosesc platforma online e-Twinning pentru a comunica, a-și împărtăși idei, a dezvolta parteneriate durabile și proiecte comune.

Scopul proiectului este să creeze școli care să promoveze incluziunea culturală.  Prin activitățile în care sunt implicați, tinerii învață în colaborare cu colegi din alte culturi și comunități. Accentul pe incluziune înlesnește înțelegerea culturilor și dezvoltarea deprinderilor, care îi vor ajuta să trăiască și să lucreze în viitor, în calitate de cetățeni globali. Ei vor deveni mai încrezători în capacitatea lor de a comunica și mai toleranți cu privire la perspective culturale diferite.

Connecting Classrooms is a global project which belongs to the British Council and which establishes tight bonds betweens groups of schools from Great Britain and over 60 other countries from the entire world. Through these partnerships, the program promotes trust and understanding between young people from different societies, and creates a safer and more tolerant world.

Connecting Classrooms takes place in 10 countries from Europe, and in Romania, it unfolds in partnership with the Ministry of Education, Research, of Youth and Sports. At the moment, the project involves 10 schools and high-schools from the counties Arad and Suceava, which collaborate with 30 other schools and high-schools from France, Great Britain (Wales) and Hungary. The theme of the project is: Olympic Values – excellent performance for everybody – expression of social inclusion through sports and arts. The schools that partake in the program use the online platform e-Twinning to communicate, share ideas, develop lasting partnerships and common projects.

The purpose of the project is to create schools which will promote social inclusion. Through the activities to which they participate, the young people study in collaboration with colleagues from other cultures and communities. The emphasis placed on inclusion facilitates the understanding of other cultures and the development of skills that will help them live and work in the future as global citizens. They will become more confident in their capacity of communicating and more tolerant in regard to different cultural perspectives.